dinsdag 25 januari 2011

De VRT en vleesvermindering

Voor de derde keer op rij diende EVA vorig jaar een aanvraag in bij de VRT om in aanmerking te komen voor een gratis reclamecampagne, in het kader van "Humanitaire en Maatschappelijke campagnes". Voor de derde keer waren we niet bij de gelukkigen.

Organisaties zoals de onze kunnen aanspraak maken op een aantal gratis reclamespotjes op de openbare radio of TV. Organisaties als Velt, Vredeseilanden of Oxfam kwamen al aan bod.

Na de eerste keer kregen we het standaard-antwoord dat er meer vragen waren dan er ruimte was, en dat er deze keer voor een gelijkaardige organisatie gekozen was (Velt), maar dat het de volgende keer misschien wel aan ons zou zijn. Ook na onze tweede aanvraag kregen we ditstandaard-antwoord. Na onze derde vruchteloze poging was ons geduld een klein beetje op en vroegen we, via een medewerker van een Vlaams Volksvertegenwoordiger om extra uitleg. Die kregen we, na wat heen en weer gecommuniceer. Een fragment:

De campagne die EVA vzw voert [het gaat om Donderdag Veggiedag, nvdr] is een campagne rond een thema waarover maatschappelijk geen eensgezindheid bestaat. Met de gratis zendtijd wil de VRT die campagnes ondersteunen, waar ze zich als organisatie volledig kan acherzetten en die overeenstemmen met de sociale meerwaarden die ze wil uitdragen. Het thema dat u wil aansnijden past niet binnen de thema's die voor de VRT een grote prioriteit genieten, zoals de ontwikkelingsproblematiek, armoede- en welzijnsproblematiek (zoals alfabetisering, jongerentelefoon, kansengroepen), ziekte en vormen van verslaving, enz.

Men is daar blijkbaar niet goed op de hoogte van het potentiële effect en het maatschappelijke belang van vleesvermindering. Dat de hoge vleesconsumptie wel degelijk een invloed heeft op de honger in ontwikkelingslanden of de publieke gezondheid bij ons - om nog maar te zwijgen van maatschappelijk relevante thema's als het milieu en dierenwelzijn - dat is blijkbaar nog niet doorgedrongen.
En dat er geen consensus bestaat rond vegetarisme as such, dat kunnen we nog aannemen, maar rond vleesvermindering?

Zou het feit dat de VRT heel wat inkomsten binnenrijft voor de spotjes voor varkens- en rundvlees hier voor iets tussenzitten? Of zijn wij bij EVA slechte verliezers, die bovendien paranoïde geworden zijn door een gebrek aan B12 en essentiële vetzuren? Alleszins: de varkens- en rundvleesspotjes worden verkondigd onder "mededeling van openbaar nut". Daarvan ziet de VRT blijkbaar wel de maatschappelijke relevantie in.
Right.donderdag 13 januari 2011

Beste Piet Vanthemsche

Je reageerde op mijn vorige blogstuk over jou. Iedereen kan natuurlijk zeggen dat ie de boerenbondvoorzitter (of ex-boerenbondvoorzitter ;-) is, maar het stukje klinkt verdacht veel als van jou, dus ik neem aan dat jij het echt bent.

Je typte je reactie niet alleen op deze blog maar ook - lichtjes anders - op www.devegetarier.nl, waar mijn blog ook verschijnt. Je zei:

Beste Tobias, ik tracht inderdaad vanuit de belangenverdediging van producenten van dierlijke producten integer te communiceren over ons verbruik van dierlijk eiwit (en vet). Ik heb al herhaaldelijk gesteld dat ik akkoord ga met de stelling dat wij te veel vlees eten. Maar ik blijf er van overtuigd dat dierlijke producten een nuttig en (jawel) noodzakelijk onderdeel zijn van een evenwichtige voeding. Jij maakt er een semantische discussie van, mij niet gelaten. Maar dat is volgens mij niet de beste manier waarop we samen verder het maatschappelijk debat aangaan. Als alles wat wij zeggen afgedaan wordt als loze prietpraat, dan erken je ons niet als gesprekspartner. Groetjes van een overtuigde vleeseter, die zijn consumpttie tracht te matigen en het maatschappelijk debat tracht aan te gaan. Piet Vanthemsche
Piet Vanthemsche op 8 januari 2011 om 21:51


Beste Piet, sta me toe. Wat mij betreft zijn dierlijke producten noch belangrijk, noch noodzakelijk voor een evenwichtige voeding (ik merk op dat je het ondertussen hebt over "dierlijke producten" en niet over "vlees"). Vanuit die overtuiging meen ik dat wie het tegenovergestelde zegt, iets zegt dat incorrect is. Jij hebt gelijk of ik heb gelijk, maar met een semantische discussie heeft dit volgens mij niets te maken. En het heeft nog minder te maken met "alles wat jij zegt als prietpraat afdoen". Hoogstens Pietpraat :-)

Als je het maatschappelijk debat wil aangaan, dan heb ik een voorstel voor je. Niet zo lang geleden schreef ik voor een blog op vleesmagazine.nl waar ik in discussie trad met de redactrice en met een vleesproducent. Ondertussen is die blog afgelopen. Waarom doen we niet eens hetzelfde hier in Vlaanderen? Een goede ouderwetse polemiek, tussen Boerenbond en EVA. Dan zou je pas "het maatschappelijk debat aangaan" zijn. Op een eerlijke en open manier, waarbij iedereen kan meelezen.

Zeg je ja, Piet? Dan vraag ik aan een online krant of ze bereid zijn onze discussie te hosten.

Ik wacht in spanning.
Tobias