dinsdag 25 januari 2011

De VRT en vleesvermindering

Voor de derde keer op rij diende EVA vorig jaar een aanvraag in bij de VRT om in aanmerking te komen voor een gratis reclamecampagne, in het kader van "Humanitaire en Maatschappelijke campagnes". Voor de derde keer waren we niet bij de gelukkigen.

Organisaties zoals de onze kunnen aanspraak maken op een aantal gratis reclamespotjes op de openbare radio of TV. Organisaties als Velt, Vredeseilanden of Oxfam kwamen al aan bod.

Na de eerste keer kregen we het standaard-antwoord dat er meer vragen waren dan er ruimte was, en dat er deze keer voor een gelijkaardige organisatie gekozen was (Velt), maar dat het de volgende keer misschien wel aan ons zou zijn. Ook na onze tweede aanvraag kregen we ditstandaard-antwoord. Na onze derde vruchteloze poging was ons geduld een klein beetje op en vroegen we, via een medewerker van een Vlaams Volksvertegenwoordiger om extra uitleg. Die kregen we, na wat heen en weer gecommuniceer. Een fragment:

De campagne die EVA vzw voert [het gaat om Donderdag Veggiedag, nvdr] is een campagne rond een thema waarover maatschappelijk geen eensgezindheid bestaat. Met de gratis zendtijd wil de VRT die campagnes ondersteunen, waar ze zich als organisatie volledig kan acherzetten en die overeenstemmen met de sociale meerwaarden die ze wil uitdragen. Het thema dat u wil aansnijden past niet binnen de thema's die voor de VRT een grote prioriteit genieten, zoals de ontwikkelingsproblematiek, armoede- en welzijnsproblematiek (zoals alfabetisering, jongerentelefoon, kansengroepen), ziekte en vormen van verslaving, enz.

Men is daar blijkbaar niet goed op de hoogte van het potentiële effect en het maatschappelijke belang van vleesvermindering. Dat de hoge vleesconsumptie wel degelijk een invloed heeft op de honger in ontwikkelingslanden of de publieke gezondheid bij ons - om nog maar te zwijgen van maatschappelijk relevante thema's als het milieu en dierenwelzijn - dat is blijkbaar nog niet doorgedrongen.
En dat er geen consensus bestaat rond vegetarisme as such, dat kunnen we nog aannemen, maar rond vleesvermindering?

Zou het feit dat de VRT heel wat inkomsten binnenrijft voor de spotjes voor varkens- en rundvlees hier voor iets tussenzitten? Of zijn wij bij EVA slechte verliezers, die bovendien paranoïde geworden zijn door een gebrek aan B12 en essentiële vetzuren? Alleszins: de varkens- en rundvleesspotjes worden verkondigd onder "mededeling van openbaar nut". Daarvan ziet de VRT blijkbaar wel de maatschappelijke relevantie in.
Right.