Verspilling

Verspilling van voedsel is een gevoelige zaak. We zijn daar ferm tegen. Welke vormen van voedselverspilling kennen we zo? Eten dat gewoon weggegooid wordt om dat men 't niet opeet is één vorm. Een studie van niet zo héél lang geleden toonde aan wat bijvoorbeeld de Britten zo allemaal weggooien aan eten. Daarbij horen bijvoorbeeld 1,3 miljoen dozen yoghurt, 660.000 eieren, 5.500 kippen en 440.000 kant-en-klaar maaltijden. In totaal zou het gaan om ongeveer een derde van al het voedsel, voor een waarde van 13 miljard euro per jaar.
Vandaag reageerde eurocommissaris voor Landbouw Mariann Fischer Boel tegen voedselverspilling, die ze even onethisch noemde als energieverspilling. Fischer Boel vraagt zich - terecht - af of het zin heeft om (met het oog op de groeiende wereldbevolking) de voedselproductie op te drijven als we ondertussen bezig blijven met zo massaal voedsel te verspillen. Good point.

Nog een andere vorm van verspilling is volgens velen het gebruik van voedselgewassen voor biobrandstoffen. Men vindt 't pervers dat we eten gebruiken om onze wagens mee te voederen terwijl er mensen omkomen van honger.

Maar waarom wordt er zelden gesproken over de verspilling die inherent is in het produceren van vlees? Simpel gezegd: er komt gemiddeld veel minder voedsel (gerekend in calorieën of eiwitten) UIT een dier (varken, kip, maar vooral koe) in de vorm van vlees, dan er IN gaat in de vorm van plantaardig voedsel, dat vaak rechtstreeks door mensen te consumeren is. 40 % van het wereldwijd geproduceerde graan wordt gebruikt als diervoeder en voor een deel dus weggegooid.
Vergelijk dat even met bijvoorbeeld de kwestie van de biobrandstoffen, waarover we véél meer horen. Verhelderend is een stukje van George Monbiot, getiteld The Pleasures of the Flesh. Hij schrijft (over 2008):

While 100m tonnes of food will be diverted this year to feed cars, 760m tonnes will be snatched from the mouths of humans to feed animals(9). This could cover the global food deficit 14 times. If you care about hunger, eat less meat.

Niet dat we de andere problemen moeten relativeren. Maar opnieuw: perspectief.

Reacties

Populaire posts