Vergeet het bloedgroepdieet

Af en toe hoor ik mensen zeggen dat een vegetarisch voedingspatroon niet voor iedereen is. Bedoeld wordt dat sommigen onmogelijk gezond kunnen zijn zonder vlees. Mensen die dit beweren halen - bewust of onbewust - een deel van de mosterd bij het befaamde bloedgroepdieet. Dat is een dieettheorie van Amerikaanse arts Peter D'Adamo, die zegt dat er een relatie is tussen wat goed is voor mensen om te eten, en hun bloedgroep. Mensen met bloedgroep A zouden het bijvoorbeeld goed doen wanneer ze vegetarisch eten, terwijl dat net niet het geval is  voor mensen met bloedgroep O.

Nu is dat hele bloedgroepverhaal gewoon onjuist en op niets gebaseerd. Dat wisten wetenschappers al langer, maar vele leken duidelijk nog steeds niet - afgaande op hoeveel keer je mensen hoort spreken over het bloedgroepdieet. Niet zo verwonderlijk eigenlijk, als je weet dat het boek van D'Adamo, Eat right for your type - schrik niet - zeven miljoen keer over de toonbank ging (in 52 talen).

Een nieuwe, pas gepubliceerde studie kan hopelijk helpen om het bloedgroepdieet nog verder op weg te helpen naar het rijk der fabelen. Wetenschappers aan de universiteit van Toronto vonden na een onderzoek bij 1455 proefpersonen geen enkel bewijs voor de bloedgroepdieet-theorie. Meer uitleg van de Amerikaanse vegan diëtist Jack Norris, die er wel op wijst dat er in principe een klinisch onderzoek nodig is, maar dat niemand het wellicht de moeite vindt daarin te investeren, vind je hier.

Als iemand zich niet goed voelt bij een vegetarisch voedingspatroon, zal dat wellicht liggen aan het feit dat hij ongezond eet (ook als vegetariër is dat perfect mogelijk), en niet aan zijn bloedgroep.

Reacties

Populaire posts