Melk, once more

Deze morgen was ik even op Radio 2, in verband met een item over melk. Je kan hier herbeluisteren. Men liet afwisselend mij ("tegen" melk) en Inge Coene, van NICE vzw, aan het woord. Op de radio vermelden ze leuk en terecht dat NICE de voorlichting doet van de VLAM, die zorgen voor de promotie van alle mogelijke landbouwproducten. Op de website van Nice staat bij Over Nice ,wel "Nice maakt deel uit van Vlam", maar de hoofdtekst doet vermoeden dat het hier over een strikt onafhankelijke organisatie gaat:

“Het voedingsinformatiecentrum NICE (Nutrition Information Center) verzamelt en verspreidt sinds haar oprichting in 1992 en onder toezicht van haar wetenschappelijke adviesraad wetenschappelijke en educatieve informatie over voeding en gezondheid. De verstrekte informatie is actueel, objectief en wetenschappelijk correct en sluit aan bij de nationale voedingsaanbevelingen en de richtlijnen van het Vlaamse voedingsvoorlichtingsmodel, de actieve voedingsdriehoek.”

Wie de NICE site bezoekt krijgt ook die indruk: degelijke, wetenschappelijke onderbouwde en onafhankelijk vergaarde info. Maar die indruk klopt dus niet helemaal. Kijk een beetje dichterbij en zie hoe overdonderend melk wel aanwezig is op deze site.
Soit, in all fairness: een vegetarische organisatie als EVA heeft ook een zekere vooringenomenheid (bias in het Engels is een beter woord). Wij willen immers niet alleen dat mensen gezond eten, maar ook dat dieren zoveel mogelijk gespaard worden en dat onze planeet goed boert (dankzij een verlaagde vleesconsumptie). Maar onze belangen zijn tenminste niet commercieel - wat van NICE (en zoals ik eerder al schreef) van de hele zuivelpromotiecampagne niet gezegd kan worden.
In die context nog even de Nederlander Sander Kersten (Wageningen Universiteit) citeren die we al aan het woord lieten in ons persbericht over melk van niet zo lang geleden:

‘Dat de zuivelsector reclame maakt voor zijn producten is normaal. Het problematische is de manier waarop dat gebeurt. De zuivelsector maakt reclame op zo’n manier dat het niet duidelijk is wie er achter de reclame zit. Het lijkt alsof de overheid voorlichting geeft, of een onafhankelijke instelling die het algemeen belang nastreeft. En dat is natuurlijk niet zo.’

De dietiste, mevrouw Van De Sompel, die achteraf haar commentaar gaf over beide stellingnames, was verrassend objectief. We hoorden dat verrijkte sojamelk een goede vervanger was, en dat in de toekomst de calciumaanbevelingen - wie weet - wel eens aangepast zouden kunnen worden. Verder ging ze - zoals te verwachten - voorlopig uit van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, binnen welk kader melk een makkelijk middel is om aan onze calcium te komen. Makkelijk, dat kan niet ontkend worden. Of het daarom de beste bron is, dat is een andere zaak.

Reacties

Populaire posts